Få et professionelt overblik og klarhed over lederes præstationer og kompetencer

People Test 360° er en professionel 360° måling til lederevaluering og -udvikling. People Test 360° giver et dybdegående billede af, hvordan lederen opleves af andre, fra flere niveauer i virksomheden. Lederevalueringen tegner et nuanceret billede af lederens styrker og svagheder og sammenligner lederens egen præstation med 'best performers' fra virksomheden.

Hvem
Ledere med medarbejderansvar.

Anvendelse
People Test 360° er en hurtig og præcis evaluering af lederpræstationer og dermed et værdifuldt testværktøj for virksomheder, som prioriterer organisations- og lederudvikling højt.

Målinger
Giver et præcist og overskueligt billede af præstationer inden for forretnings- og personaleledelse, udvikling, kommunikation og samarbejde. Målingen tager udgangspunkt i 50 udsagn vurderet af ledere, sidestillede og medarbejdere samt testpersonen selv.

Ekstra
People Test 360° skaber klarhed og giver indsigt i både bevidste såvel som ubevidste styrker og svagheder inden for vitale ledelseskompetencer. 

People Test 360° skaber værdi for...

...testbrugeren
Det kræver et minimum af forberedelse at gennemføre People Test 360°. Den er nem og hurtig at besvare, og den prioriterer resultater efter relevans og signifikans. People Test 360° afdækker kun de mest nødvendige informationer, hvilket giver nemmere adgang til større indsigt om lederen. Det er muligt at benchmarke resultater ift. seneste målinger og virksomhedens øvrige ledere.

...lederen
People Test 360° sætter et spejl op foran lederen, som kaster et ærligt lys over bevidste såvel som ubevidste kompetencer og svagheder. Den afdækker eventuelle afstande mellem selvopfattelse og omgivelsernes opfattelse af lederen, og den giver en tydelig indikation af nødvendige udviklingspunkter.     

...virksomheden
Med People Test 360° får virksomheden et dashboard over lederens kompetencer og dermed et overblik over, hvor der med fordel kan sættes ind i forhold til at styrke organisationen. People Test 360° genererer præcis viden og indsigt, som bliver håndgribelig gennem flere forskellige rapporteringsmuligheder.