Skab de bedste forudsætninger for succesfulde teampræstationer

 

People Test Team er et teamværktøj til sammensætning og udvikling af High Performance Teams. Værktøjet kan både bruges til opstarten af et nyt team og til at få et eksisterende team til at fungere optimalt, inden for de givne rammer. På certificeringskurset bliver du klogere på, hvordan man sammensætter et velfungerende team, og hvordan man kan håndtere og arbejde med de udfordringer, der typisk opstår, når teammedlemmerne er forskellige.

Hvem
Ledere og medarbejdere på funktionærniveau og opefter.

Anvendelse
People Test Team er et effektivt teamværktøj til optimering af eksisterende teams, såvel som til sammensætning af nye.

Målinger
People Test Team skaber et hurtigt overblik, baseret på målinger i forhold til seks elementære teamroller.

Ekstra
Teamværktøjet er en kombination af en nuanceret personlighedstest og en teamtest. People Test Team giver på nem og overskuelig vis et klart billede af, hvilke egenskaber personen besidder i teamsammenhæng og i hvor høj grad. I tillæg giver den en dybdegående afdækning af teammedlemmernes tolerance og forståelse for hinanden.

People Test Team skaber værdi for...

...testbrugeren
Testværktøjet giver et enestående indblik i, hvordan teammedlemmerne kommunikerer, og hvad der skal til for at optimere samarbejdet. Samtidig giver det ledelsen overblik og forståelse for, hvordan der fremadrettet skal rekrutteres til teamet for at opnå et effektivt og målrettet High Performance Team.

...testtageren
People Test Team skaber klarhed over egne ressourcer, og hvorledes de bedst kan bringes til anvendelse i teamet. Derudover giver den forståelse for, hvad teammedlemmerne bidrager med og motiveres af, og skaber dermed forudsætningen for et optimalt samarbejde.

...virksomheden
Komplette medarbejdere eksisterer ikke, men et team har potentialet til at blive det. People Test Team giver teamledere en unik indsigt i teamdynamikken. Teamværktøjet præciserer, hvilken type motivation og vejledning, der fører til bedre præstationer og skaber dermed grundlag for High Performance Teams.