Få et overblik over alle vores tests

Vores analyser og metode er specielt tilpasset erhvervslivet, til brug af ledere i samarbejde med HR-afdelinger. For mens det er HR-afdelingens ansvar at tiltrække nye talenter, så er det lederens ansvar at fastholde dem. Derfor er det nødvendigt at vide, hvad der driver og motiverer medarbejdere og ledere.

 
 
Billede1_grå.png

Få et hurtigere overblik og en dybere indsigt i dine lederes og medarbejderes potentiale

People Test Person er en veldokumenteret personlighedstest, som kan bruges til blandt andet rekruttering, personlig udvikling og værdiskabelse for medarbejdere og ledere. People Test Person giver et detaljeret og nuanceret billede af testtagerens personlighed og adfærd, ved at personlighedstesten afdækker 12 overordnede karaktertræk og i alt 36 underliggende egenskaber. Rekrutterings- og testværktøjet er udviklet over 12 år og bruges af en række nationale og internationale virksomheder.

Hvem
Direktører, ledere og medarbejdere på funktionærniveau og opefter.

Anvendelse
Personlighedstesten benyttes til rekruttering, personlig udvikling samt som ledelsesværktøj, og er selvskreven til virksomheder, der har fokus på præstationsorienterede opgaver.

Målinger
Personlighedstesten giver et præcist og nuanceret billede af testtageren baseret på 12 overordnede karaktertræk og 36 egenskaber.

Ekstra
Personlighedstesten inkluderer målinger på i hvor høj grad testtageren tager ansvar, har en konstruktiv indstilling og en realistisk vurdering af egne evner.

People Test Person skaber værdi for...

...testbrugeren
Personlighedstesten sparer tid uden at gå på kompromis med kvaliteten. Testen systematiserer besvarelserne, gør dem overskuelige og viser dermed hurtigt frem til de mest relevante og signifikante egenskaber.

...testtageren
People Test Person er et værdifuldt redskab til selvindsigt og kortlægning af egne styrker. Personlighedstesten giver indsigt i og skaber bevidsthed om, hvad der driver den enkelte og hvad der skal til for at realisere testtagerens fulde potentiale.               

...virksomheden
Personlighedstesten anvendes af en række C20-virksomheder, samt små og mellemstore virksomheder og af den offentlige sektor. Den afdækker med stor præcision medarbejderes egenskaber og er med til at sikre, at det er personer med de rigtige kompetencer, der bestrider de forskellige ansvarsområder i virksomheden.

Billede2_grøn.jpg

Få en unik indsigt i dine lederes og medarbejderes styrkeområder med en udvidet intelligenstest

People Test Logik er en udvidet intelligenstest, som giver en detaljeret profil af testtagerens intelligens og logiske formåen, inden for otte forskellige områder, samt en beregning af testtagerens intelligensscore. Den samlede intelligensscore giver et billede af, hvorvidt personen er mere eller mindre begavet. De otte forskellige områder siger noget om, hvor personen især adskiller sig og giver sådan et mere nuanceret billede af personens færdigheder og intelligens, samtidig med, at de afdækker personens evner inden for strategi og problemløsning.

People Test Logik kan med fordel anvendes i kombination med vores personlighedstest.

Hvem
Direktører, ledere og medarbejdere på funktionærniveau og opefter.

Anvendelse 
Ideel til virksomheder, der ud over indsigt i medarbejdernes færdigheder og arbejdsstil, ønsker at identificere deres fulde potentiale gennem større forståelse af deres arbejdsmetoder.

Målinger
En præcis måling af intelligenskvotient og indsigt i problemløsningsevne- og strategi, baseret på målinger af ni intelligens- og færdighedsparametre.

Ekstra
Færdigheds- og intelligenstesten måler testtagerens indlæringsevne og -metode, samt evne til at bevare overblik og løse komplekse opgaver. People Test Logik er én samlet dybdegående test i stedet for flere forskellige, og derved spares tid uden at gå på kompromis med kvalitet.

People Test Logik skaber værdi for...

...testbrugeren  
Intelligenstesten viser testtagerens evne til at sætte sig ind i nye opgaver, løse dem effektivt og korrekt, samt forstå komplekse sammenhænge, både på det taktiske og strategiske niveau.

...testtageren    
People Test Logik øger indsigt i egne styrker og evner, herunder forholdet mellem ambitioner og kapacitet. Intelligenstesten giver tydelige indikationer på, hvor det bedste match er mellem kompetencer og succeskriterier.

...virksomheden    
Intelligenstesten måler på parametre, der er afgørende for testtagerens bidrag til virksomhedens udvikling. Den giver samtidig et klart billede af, hvor hurtigt, der er et afkast af en investering i en ny medarbejder.

Billede5_grå.png

Skab de bedste forudsætninger for succesfulde teampræstationer

 

People Test Team er et teamværktøj til sammensætning og udvikling af High Performance Teams. Værktøjet kan både bruges til opstarten af et nyt team og til at få et eksisterende team til at fungere optimalt, inden for de givne rammer. På certificeringskurset bliver du klogere på, hvordan man sammensætter et velfungerende team, og hvordan man kan håndtere og arbejde med de udfordringer, der typisk opstår, når teammedlemmerne er forskellige.

Hvem
Ledere og medarbejdere på funktionærniveau og opefter.

Anvendelse
People Test Team er et effektivt teamværktøj til optimering af eksisterende teams, såvel som til sammensætning af nye.

Målinger
People Test Team skaber et hurtigt overblik, baseret på målinger i forhold til seks elementære teamroller.

Ekstra
Teamværktøjet er en kombination af en nuanceret personlighedstest og en teamtest. People Test Team giver på nem og overskuelig vis et klart billede af, hvilke egenskaber personen besidder i teamsammenhæng og i hvor høj grad. I tillæg giver den en dybdegående afdækning af teammedlemmernes tolerance og forståelse for hinanden.

People Test Team skaber værdi for...

...testbrugeren
Testværktøjet giver et enestående indblik i, hvordan teammedlemmerne kommunikerer, og hvad der skal til for at optimere samarbejdet. Samtidig giver det ledelsen overblik og forståelse for, hvordan der fremadrettet skal rekrutteres til teamet for at opnå et effektivt og målrettet High Performance Team.

...testtageren
People Test Team skaber klarhed over egne ressourcer, og hvorledes de bedst kan bringes til anvendelse i teamet. Derudover giver den forståelse for, hvad teammedlemmerne bidrager med og motiveres af, og skaber dermed forudsætningen for et optimalt samarbejde.

...virksomheden
Komplette medarbejdere eksisterer ikke, men et team har potentialet til at blive det. People Test Team giver teamledere en unik indsigt i teamdynamikken. Teamværktøjet præciserer, hvilken type motivation og vejledning, der fører til bedre præstationer og skaber dermed grundlag for High Performance Teams.

Billede4_grøn.jpg

Få et professionelt overblik og klarhed over lederes præstationer og kompetencer

People Test 360° er en professionel 360° måling til lederevaluering og -udvikling. People Test 360° giver et dybdegående billede af, hvordan lederen opleves af andre, fra flere niveauer i virksomheden. Lederevalueringen tegner et nuanceret billede af lederens styrker og svagheder og sammenligner lederens egen præstation med 'best performers' fra virksomheden.

Hvem
Ledere med medarbejderansvar.

Anvendelse
People Test 360° er en hurtig og præcis evaluering af lederpræstationer og dermed et værdifuldt testværktøj for virksomheder, som prioriterer organisations- og lederudvikling højt.

Målinger
Giver et præcist og overskueligt billede af præstationer inden for forretnings- og personaleledelse, udvikling, kommunikation og samarbejde. Målingen tager udgangspunkt i 50 udsagn vurderet af ledere, sidestillede og medarbejdere samt testpersonen selv.

Ekstra
People Test 360° skaber klarhed og giver indsigt i både bevidste såvel som ubevidste styrker og svagheder inden for vitale ledelseskompetencer. 

People Test 360° skaber værdi for...

...testbrugeren
Det kræver et minimum af forberedelse at gennemføre People Test 360°. Den er nem og hurtig at besvare, og den prioriterer resultater efter relevans og signifikans. People Test 360° afdækker kun de mest nødvendige informationer, hvilket giver nemmere adgang til større indsigt om lederen. Det er muligt at benchmarke resultater ift. seneste målinger og virksomhedens øvrige ledere.

...lederen
People Test 360° sætter et spejl op foran lederen, som kaster et ærligt lys over bevidste såvel som ubevidste kompetencer og svagheder. Den afdækker eventuelle afstande mellem selvopfattelse og omgivelsernes opfattelse af lederen, og den giver en tydelig indikation af nødvendige udviklingspunkter.     

...virksomheden
Med People Test 360° får virksomheden et dashboard over lederens kompetencer og dermed et overblik over, hvor der med fordel kan sættes ind i forhold til at styrke organisationen. People Test 360° genererer præcis viden og indsigt, som bliver håndgribelig gennem flere forskellige rapporteringsmuligheder.

Billede3_grå.png

En præcis og effektiv test til medarbejdere på det operationelle niveau

People Test Medarbejder måler både på adfærd og færdigheder. Testen giver et hurtigt og nuanceret overblik over testtagerens adfærd og måler samtidig på helt fundamentale færdigheder. 

Hvem
People Test Medarbejder er udviklet specielt til detail-, service-, logistik- og produktionsmedarbejdere.

Anvendelse
Oplagt til rekruttering, personlig udvikling og teamoptimering af medarbejdere.

Målinger
En overskuelig og lettilgængelig personlighedstest baseret på 11 afgørende personegenskaber og to færdigheder: matematik og sprog.

Ekstra
People Test Medarbejder er en unik test, der kombinerer adfærd, personegenskaber og færdigheder. Testen er letforståelig og måler alene på kompetencer, som er relevante for de arbejdsopgaver, testtageren vil udføre.

People Test Medarbejder skaber værdi for...

...testbrugeren
People Test Medarbejder er hurtig at gennemføre og give tilbagemelding på, og nem at integrere i rekrutteringsprocesser. Medarbejdertesten giver et præcist og håndgribeligt billede af testpersonens forventede præstationer. 

...testtageren
Som testtager vil man opleve en test, som er virkelig nem at gå til. People Test Medarbejder afdækker de relevante egenskaber og færdigheder, som højner testtagerens forståelse af egne styrker og svagheder. 

...virksomheden
De færreste virksomheder tester medarbejdere under funktionærniveau, selvom disse medarbejdere har stor betydning for virksomhedens succes, og ofte er ansigtet udadtil. People Test Medarbejder professionaliserer rekrutteringsprocesserne og understøtter virksomhedens positionering. Derudover gør medarbejdertesten det muligt at optimere sammensætning og udvikling af medarbejderstaben.