Certificeringskurser der giver dig dyb indsigt i og kompetencer til professionel anvendelse af analyseværktøjer

People Test Systems' certificeringskurser giver dig fundamentet for optimal implementering og anvendelse af testværktøjerne i organisationens daglige og strategiske arbejde, inden for blandt andet rekruttering, ledelse, udvikling og optimering.

Vores særlige ansvar for at bidrage til at analyserne bliver brugt optimalt og fører til værdiskabelse, ligger i denne certificeringsuddannelse af vores brugere. I al uddannelse (certificering, efteruddannelse og dag-til-dag-sparring), arbejder vi ud fra vores strategiske mål, Verdens Bedste Brugere, VBB. I sin enkelthed arbejder vi ud fra fire begreber: viden, forståelse, anvendelse og værdiskabelse. Værdiskabelse med værktøjerne forudsætter, at man kan anvende dem, hvilket igen forudsætter forståelse, der bygger på viden og det opnår du igennem vores certificeringskurser. Læs mere om vores værdisæt om at skabe Verdens Bedste Brugere.

På certificeringskurserne gennemgås relevant teori. Det primære fokus er på praktisk anvendelse og opnåelse af resultater. Undervisningen er tilrettelagt efter det, der fagligt kaldes ”blended learning” – en læringsmetode, der benytter en kombination af forskellige læringsmiljøer og -metoder, for eksempel tavle undervisning, e-learning, selvstudier, workshops, tests, etc.

Certificeringsplatformen, People Test Academy, giver dig mulighed for at arbejde med din læring og anvendelse af analyserne. Det er også her, at du forbereder dig på den teoretiske del af certificeringskurserne. Som bruger kan du ligeledes anvende People Test Academy som løbende opslagsværk til anvendelsen af de testværktøjer, som du er certificeret i.

Certificeringerne

Her kan du læse mere om de enkelte certificeringers målgruppe, indhold, værdiskabelse, metode og praktiske forudsætninger.

  C ertificering i personlighedstesten, People Test Person

 Certificering i personlighedstesten, People Test Person

        C ertificering i teamværktøjet, People Test Team

       Certificering i teamværktøjet, People Test Team

 
        C ertificering i intelligenstesten, People Test Logik

       Certificering i intelligenstesten, People Test Logik

       C ertificering i lederevalueringen, People Test 360  °

      Certificering i lederevalueringen, People Test 360°

 
                            C ertificering i medarbejdertesten, People Test Medarbejder

                           Certificering i medarbejdertesten, People Test Medarbejder