Certificering i

Målgruppe

Målgruppen for certificeringen er ledere, ansatte i HR-afdelinger og konsulenter, der ønsker yderligere viden for at blive endnu mere professionelle og resultatskabende. Du er overbevist om, at måling af intelligens har afgørende betydning for at kunne vurdere optimal præstation i jobbet og effektivt at håndtere ny viden i en hurtigt foranderlig verden. Du ser værdi i at anvende denne viden i relevante sammenhænge som: daglig ledelse, præstationsoptimering, kompetenceudvikling, forandringsledelse og rekruttering.

Indhold

På certificeringen arbejdes der med

 • Det teoretiske fundament for intelligenstesten PEOPLE TEST LOGIK og sammenhængen mellem intelligens og præstation i arbejdsmæssig kontekst

 • Intelligens og logisk kapacitets betydning for præstation samt betingelserne for optimering

 • Intelligens og færdigheder samt deres betydning for opgaveløsning

 • Intelligensmæssige styrker og svagheder samt muligheder og konsekvenser heraf

 • Forskellige behov for intelligens i relations til organisationsniveau og funktionstype, herunder jobprofiler og jobmatch

 • Betydningen af intelligens for kommunikation og samarbejdsrelationer samt optimal ledelse, både fra et medarbejder- og et lederperspektiv

Værdiskabelse

På certificeringen opnår du kompetencer til

 • at foretage kvalificerede vurderinger af en persons intelligens, logiske kapacitet og færdigheder samt deres betydning for præstation i relation til specifikke stillinger

 • at rådgive om personens forudsætninger og muligheder for optimale løsninger af arbejdsopgaver og projekter

 • at sparre med personen om, hvordan han/hun bedst anvender sine evner for at sikre egen succes og optimal kommunikation med andre

Metode

Teori og værktøjer, dialog, eksempler, øvelser samt praktisk anvendelse. For at sikre optimale anvendelse og værdiskabelse af intelligenstesten PEOPLE TEST LOGIK, er der en forudgående teoretisk eksamen og en afsluttende praktisk eksamen. 

Praktiske informationer om certificeringen

Certificeringen består af to dele - en teoretisk og en praktisk del. 

 1. del: Teoretisk e-learning på vores online læringsplatform People Test Academy med efterfølgende online teoretisk eksamen. Den teoretiske forberedelse til anden del af certificeringskurset har en varighed af ca. 4 - 6 timer.

 2. del: Tilstedeværelseskursus med afsluttende praktisk eksamen. Tilstedeværelseskurset har en varighed af en kursusdag og afholdes hos People Test Systems.