Certificering i

Målgruppe

Certificeringen henvender sig til ledere, konsulenter og ansatte i HR-afdelinger, der ikke kun på ledelses- og specialistniveau ønsker yderligere viden for at blive endnu mere professionelle og resultatskabende. Du er overbevist om, at personlige kompetencer og engagement har afgørende betydning for præstation og ønsker dermed at anvende denne viden i relevante sammenhænge som: daglig ledelse, præstationsoptimering, kompetenceudvikling, forandringsledelse og rekruttering.

Indhold

PÅ certificeringen arbejdes der med

 • Det teoretiske fundament for medarbejdertesten PEOPLE TEST MEDARBEJDER - inden for organisationsudvikling og personlighedspsykologi

 • Personegenskaber samt færdigheder og deres betydning for adfærd, præstation og samarbejde

 • Personlige styrker og svagheder samt muligheder og konsekvenser heraf

 • Træning i gennemførelsen af en tilbagemelding på analyseresultater

 • Analyseresultater set i forskellige sammenhænge - præstationsoptimering, ledelse, udvikling og rekruttering

 • Udarbejdelse af jobprofiler og jobmatch samt konsekvenser af manglende match

 • Rådgivning og sparring til testpersoner, til HR og til nærmeste leder

Værdiskabelse

På certificeringen opnår du kompetencer til

 • at effektivisere virksomhedens rekrutteringer

 • at målrette virksomhedens ledelse

 • at optimere medarbejdernes præstation

Metode

Teori og værktøjer, dialog, eksempler, øvelser samt praktisk anvendelse. For at sikre optimal anvendelse og værdiskabelse af medarbejdertesten PEOPLE TEST MEDARBEJDER er der en forudgående teoretisk eksamen og en afsluttende praktisk eksamen. 

Praktisk

Certificeringen består af to dele - en teoretisk og en praktisk del. 

 1. del: Teoretisk e-learning på vores online læringsplatform People Test Academy med efterfølgende teoretisk online eksamen. Den teoretiske forberedelse til anden del af certificeringskurset har en varighed af ca. 5 - 7 timer.

 2. del: Praktisk tilstedeværelseskursus med afsluttende praktisk eksamen. Tilstedeværelseskurset har en varighed af to kursusdage og afholdes hos People Test Systems.