Certificering i

Målgruppe

Du er leder, rådgiver, coach, konsulent, eller HR-professionel, og har den overbevisning, at personlighed, adfærd, personlige behov og motivation har afgørende betydning for personlig præstation. Du anvender ligeledes viden om dette i blandt andet rekruttering, ledelse, outplacement, coaching, udvikling og præstationsoptimering.

Indhold

På certificeringen arbejdes der med

 • Det teoretiske fundament for personlighedstesten PEOPLE TEST PERSON - inden for organisationsudvikling og personlighedspsykologi

 • Personegenskaber og deres betydning for adfærd, præstation og samarbejde

 • Personlige styrker og svagheder samt muligheder og konsekvenser heraf

 • Træning i gennemførelsen af en tilbagemelding på analyseresultater

 • Analyseresultater set i forskellige sammenhænge - præstationsoptimering, ledelse, udvikling og rekruttering

 • Udarbejdelse af jobprofiler og jobmatch samt konsekvenser af manglende match

 • Rådgivning og sparring til testpersoner, til HR og til nærmeste leder

 • Udvikling af/kompensation for egenskaber

Værdiskabelse

På certificeringen opnår du kompetencer til

 • at afdække personlighed og forventet adfærd, motiverende faktorer og grundlaget for personlig præstation hos den enkelte testperson

 • at rådgive om optimal rekruttering og ledelse med udgangspunkt i personlighed og adfærd

 • at kunne arbejde effektivt med udviklingen af og kompensationen for forskellige personegenskaber

Metode

Teori og værktøjer, dialog, eksempler, øvelser samt praktisk anvendelse. For at sikre optimal anvendelse og værdiskabelse af personlighedstesten PEOPLE TEST PERSON, er der en forudgående teoretisk eksamen og en afsluttende praktisk eksamen. 

Praktiske informationer om certificeringen

Certificeringen består af to dele - en teoretisk og en praktisk del. 

 1. del: Teoretisk e-learning på vores online læringsplatform People Test Academy med efterfølgende online teoretisk eksamen. Den teoretiske forberedelse til anden del af certificeringskurset har en varighed af ca. 8 - 10 timer.

 2. del: Tilstedeværelseskursus med afsluttende praktisk eksamen. Tilstedeværelseskurset har en varighed af to kursusdage og afholdes hos People Test Systems.