Certificering i

Målgruppe

Certificeringen henvender sig særligt til ledere, konsulenter og ansatte i HR-afdelinger, der ønsker yderligere viden om teamroller og -dynamikker, og som er overbeviste om, at velfungerende teams og samarbejdsrelationer har afgørende betydning for virksomhedens konkurrence- og præstationsevne. Du ønsker at anvende denne viden i relevante sammenhænge som: teamoptimering, projekt- og teamledelse, daglig ledelse, kompetenceudvikling, kommunikation, forandringsledelse og rekruttering.

Indhold

Til certificeringen arbejdes der med

 • Det teoretiske fundament for teamværktøjet PEOPLE TEST TEAM og sammenhæng mellem teamroller og samarbejdsmæssige succeser og udfordringer

 • De enkelte teamroller og deres individuelle karakteristika, motivation, kommunikationsform og bidrag til forretningen

 • Rollernes styrker og svagheder i forskellige situationer og opgaver

 • Person- og situationsbestemt ledelse i relation til teamroller

 • Optimal teampræstation i forhold til teamsammensætning og opgavens karakter

 • Teamudvikling via gensidig forståelse og anvendelse af synergier

 • Kendetegn ved High Performance Teams

 • Supporterende og obstruerende teamdynamikker

 • Teamsammensætning i et rekrutteringsperspektiv

Værdiskabelse

På certificeringen opnår du kompetencer til

 • at vurdere og arbejde med styrker og udfordringer i et team

 • at identificere og arbejde med motiverende faktorer for forskellige teammedlemmer

 • at skabe forudsætningerne for optimal ledelse af teams

 • at skabe synergier mellem forskellige teamroller og optimal udnyttelse af teamets ressourcer

 • at identificere baggrunden for konflikter og forudsætningen for løsning

 • at kunne sammensætte det ideelle team og udvikle eksisterende teams

Metode

Teori og værktøjer, dialog, eksempler, øvelser samt praktisk anvendelse. For at sikre optimal anvendelse og værdiskabelse af teamanalysen PEOPLE TEST TEAM er der en forudgående teoretisk eksamen og en afsluttende praktisk eksamen. 

Praktisk

Certificeringen består af to dele - en teoretisk og en praktisk del. 

 1. del: Teoretisk e-learning på vores online læringsplatform People Test Academy. Den teoretiske forberedelse til anden del af certificeringskurset har en varighed af ca. 2 - 3 timer.

 2. del: Praktisk tilstedeværelseskursus med afsluttende praktisk eksamen. Tilstedeværelseskurset har en varighed af en kursusdag og afholdes hos People Test Systems.