Det grå guld

En statistisk undersøgelse af de adfærds- og personlighedsmæssige karakteristika, som erhvervslivets ældste medarbejdergeneration bidrager med. Du kan blandt andet få svar på, om karriere blot er for den unge medarbejder, og om det grå guld er organisationens klippe.