Helene Hoppe Revald

Helene har været ansat i People Test Systems siden 2006 og har, som Faglig ansvarlig, ansvaret for den faglige udvikling, dokumentation samt kvalitetssikring af analyser og koncepter.

Den røde tråd i Helenes interessefelt findes i spændingsfeltet mellem psykologi og præstation, og hun beskæftiger sig særligt med emner som IQ (logisk intelligens), EQ (følelsesmæssig intelligens) samt talent og talentudvikling.

Helene er uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet og er bestyrelsesmedlem af Videnscenter for Professionel Personvurdering.

På baggrund af People Test Systems' datamængde, har Helene udarbejdet flere statistiske undersøgelser med stor interesse for erhvervslivet og medierne, da hun konstant forsøger at udfordre og udforske inden for sit felt. Hun holder løbende oplæg og workshops om temaer fra People Test Systems' statistiske undersøgelser.

Helene drives af sin overbevisning om, at øget selvindsigt og forståelse, gør det muligt at løfte og udvikle kompetencer, personer, teams og organisationer som helhed.

hho@peopletestsystems.com
+45 27 87 60 80