Få en unik indsigt i dine lederes og medarbejderes styrkeområder med en udvidet intelligenstest

People Test Logik er en udvidet intelligenstest, som giver en detaljeret profil af testtagerens intelligens og logiske formåen, inden for otte forskellige områder, samt en beregning af testtagerens intelligensscore. Den samlede intelligensscore giver et billede af, hvorvidt personen er mere eller mindre begavet. De otte forskellige områder siger noget om, hvor personen især adskiller sig fra andre og giver et mere nuanceret billede af personens færdigheder og intelligens, samtidig med, at de afdækker personens evner inden for strategi og problemløsning.

People Test Logik kan med fordel anvendes i kombination med vores personlighedstest.

Hvem
Direktører, ledere og medarbejdere på funktionærniveau og opefter.

Anvendelse 
Denne intelligenstest er ideel til virksomheder, der ud over indsigt i medarbejdernes færdigheder og arbejdsstil, ønsker at identificere deres fulde potentiale gennem større forståelse af deres arbejdsmetoder.

Målinger
Intelligenstesten giver en præcis måling af intelligenskvotient og indsigt i medarbejderens evner i forhold til problemløsning og strategi, baseret på målinger af ni intelligens- og færdighedsparametre.

Ekstra
Færdigheds- og intelligenstesten måler testtagerens indlæringsevne og -metode, samt evne til at bevare overblik og løse komplekse opgaver. People Test Logik er én samlet dybdegående intelligenstest i stedet for flere forskellige, og derved spare du tid uden at gå på kompromis med kvalitet.

People Test Logik skaber værdi for…

... testværktøjs brugeren  
Intelligenstesten viser testtagerens evne til at sætte sig ind i nye opgaver, løse dem effektivt og korrekt, samt forstå komplekse sammenhænge, både på det taktiske og strategiske niveau.

... testværktøjs tageren    
People Test Logik øger indsigt i egne styrker og evner, herunder forholdet mellem ambitioner og kapacitet. Intelligenstesten giver tydelige indikationer på, hvor det bedste match er mellem kompetencer og succeskriterier.

... virksomheden    
Intelligenstesten måler på parametre, der er afgørende for testtagerens bidrag til virksomhedens udvikling. Den giver samtidig et klart billede af, hvor hurtigt, der er et afkast af en investering i en ny medarbejder.