PTS standardbillede.png

Ledige

En statistisk undersøgelse af hvad der karakteriserer ledige. Du kan blandt andet få svar på, om ledige er mindre optimistiske og om de tager færre risici end personer i arbejde.