Få et hurtigere overblik og en dybere indsigt i dine lederes og medarbejderes potentiale med en personlighedstest

People Test Person er en veldokumenteret personlighedstest, som kan bruges til blandt andet rekruttering, personlig udvikling og værdiskabelse for medarbejdere og ledere. Denne personanalyse giver et detaljeret og nuanceret billede af testtagerens personlighed og adfærd, ved at personlighedstesten afdækker 12 overordnede karaktertræk og i alt 36 underliggende egenskaber. Rekrutterings- og testværktøjet er udviklet over 12 år og bruges af en række nationale og internationale virksomheder.

Hvem
Direktører, ledere og medarbejdere på funktionærniveau og opefter.

Anvendelse
Personlighedstesten benyttes til rekruttering, personlig udvikling samt som ledelsesværktøj, og er selvskreven til virksomheder, der har fokus på præstationsorienterede opgaver.

Målinger
Det er en personanalyse som giver et præcist og nuanceret billede af testtageren, baseret på 12 overordnede karaktertræk og 36 egenskaber.

Ekstra
Personlighedstesten inkluderer målinger på, i hvor høj grad testtageren tager ansvar, har en konstruktiv indstilling og en realistisk vurdering af egne evner.

People Test Person skaber værdi for…

... testværktøjs brugeren
Personlighedstesten sparer tid uden at gå på kompromis med kvaliteten. Testen systematiserer besvarelserne, gør dem overskuelige og finder dermed hurtigt frem til de mest relevante og signifikante egenskaber.

... testværktøjs tageren
People Test Person er en værdifuldt personanalyse til selvindsigt og kortlægning af egne styrker. Personlighedstesten giver indsigt i og skaber bevidsthed om, hvad der driver den enkelte og hvad der skal til for at realisere testtagerens fulde potentiale.               

... virksomheden
Personlighedstesten anvendes af en række C20-virksomheder, samt små og mellemstore virksomheder og af den offentlige sektor. Den afdækker med stor præcision medarbejderes egenskaber og er med til at sikre, at det er personer med de rigtige kompetencer, der bestrider de forskellige ansvarsområder i virksomheden.