People Test Systems udgiver løbende forskellige statistiske undersøgelser med relevans for erhvervslivet. Vores resultater udgiver vi som rapporter, der bidrager med viden om topledere, nyuddannede, kvindelige vs. mandlige ledere, HR-branchen, ledige, etc. Du kan få et overblik over et udpluk af vores undersøgelser her.

Vores viden har i 2016 og 2017 kontribueret til følgende artikler i den danske presse: