Statisticstudies

Ud fra den store mængde data vi har oparbejdet og løbende får, igennem brugen af vores testværktøjer på alle niveauer, udarbejder vores psykologer og psykometriker jævnligt statistiske undersøgelser. Her belyses forskellige emner som eks. forskelle på mandlige og kvindelige topledere, hvordan generation Y og Z adskiller sig fra hinanden mm. Læs beskrivelserne af vores undersøgelser nedenfor. 

For videre information bedes du kontakte os på tlf. +45 8833 0000.
 

Generation Z

En statistisk undersøgelse af forskelle og ligheder mellem yngre og ældre medarbejderes adfærd og færdigheder. Du kan blandt andet få svar på om de unge medarbejdere er nogle usikre sjuskehoveder, og om Generation Z har svært ved at udtrykke deres utilfredshed.

HR-branchen i Danmark

En statistisk undersøgelse af hvordan HR-branchen adskiller sig fra andre brancher på personlighed og adfærd. Du kan blandt andet få svar på om ansatte i HR-branchen er nogle ”sludrechatoller” og hvorvidt de er nogle uorganiserede arbejdsheste.

Det grå guld

En statistisk undersøgelse af de adfærds- og personlighedsmæssige karakteristika, som erhvervslivets ældste medarbejdergeneration bidrager med. Du kan blandt andet få svar på, om karriere blot er for den unge medarbejder, og om det grå guld er organisationens klippe.

Private vs. offentlige ansatte

En statistisk undersøgelse af forskellene blandt medarbejdere i offentlige og private virksomheder. Du kan blandt andet få svar på, om de private medarbejdere er mere ambitiøse end medarbejdere i offentlige virksomheder.

Kvindelige ledere anno 2016

En statistisk undersøgelse af forskelle og ligheder mellem kvindelige og mandlige lederes personlighed og adfærd. Du kan blandt andet få svar på, om kvinder tilføjer bløde værdier til ledelsen og om mænd er mere risikovillige.

Talent DNA

En statistisk undersøgelse af personlighed og adfærd blandt tidligere udnævnte talenter til Berlingskes Talent 100. Du kan blandt andet få svar på, om talenterne mister detaljerne, når tempoet er højt, og hvordan man (ikke) får øje på talenter.

Topledere før og nu

En statistisk undersøgelse af hvordan toplederes personlighed og adfærd har ændret sig igennem de seneste 10 år. Du kan blandt andet få svar på, om toplederen er blevet mere imødekommende og hvordan den moderne topleder løser sine opgaver i dag.

Danske ingeniører – nu og i fremtiden

En statistisk undersøgelse af, hvordan danske ingeniører adskiller sig fra andre brancher på personlighed, adfærd, intelligens og færdigheder. Du kan blandt andet få svar på, om danske virksomheder ansætter ingeniører med de rette logiske og personlige kompetencer. 

Skab succesfuld forandring!

En statistisk undersøgelse af forskelle og ligheder blandt mellemledere og medarbejders personlighed og adfærd i forhold til forandringsvillighed. Du kan blandt andet få svar på, hvem der er mest forandringsvillige af medarbejder og mellemledere, og hvordan forandringsvilligheden kommer til udtryk.

 

Generation Y

En statistisk undersøgelse af hvad der kendetegner fremtidens medarbejdere på personlighed og adfærd. Du kan blandt andet få svar på, hvem Generation Y, Generation X og Baby Boomers er, og hvordan de adskiller sig fra hinanden.

Mellemledere i den offentlige & private sektor

En statistisk undersøgelse af forskelle og ligheder blandt mellemlederes personlighed og adfærd i den offentlige sektor. Du kan blandt andet få svar på, om de private mellemledere er mere detaljeorienterede end mellemledere i den offentlige sektor.

Ejerlederne

En statistisk undersøgelse af hvad der karakteriserer ejerledere på personlighed og adfærd, og på hvilke måder de adskiller sig fra andre ledere. Du kan blandt andet få svar på, om ejerledere deler ud af magten, og hvorvidt ejerledere er mere entreprenante end andre ledere.

Ledige

En statistisk undersøgelse af hvad der karakteriserer ledige. Du kan blandt andet få svar på, om ledige er mindre optimistiske og om de tager færre risici end personer i arbejde.

Direktører anno 2017

En statistisk undersøgelse af, hvordan direktørers personlighed, adfærd, intelligens og færdigheder generelt har udviklet sig fra 2015 til 2016. 

Nyuddannede anno 2015

En statistisk undersøgelse af hvad der karakteriserer de nyuddannede anno 2015 i deres personlighed og adfærd. Du kan blandt andet få svar på om de nyuddannede kan stå imod, stå igennem og stå selv.

Topledere i Danmark

En statistisk undersøgelse af hvordan topledere adskiller sig fra andre medarbejdergrupper. Du kan blandt andet få svar på, om toplederposter kun er for de hårdføre og om topledere er til at stole på.

IT-specialister vs. IT-mellemledere

En statistisk undersøgelse af hvordan IT-specialisters personlighed og adfærd adskiller sig fra mellemlederes i IT-branchen. Du kan blandt andet få svar på, om IT-specialisten er den fødte fejlstøvsuger og om IT-specialisten vil trives i rollen som mellemleder.

Myten om den stressede mellemleder

En statistisk undersøgelse af forskelle og ligheder mellem mellemledere og medarbejderes personlighed og adfærd i forhold til stress. Du kan blandt andet få svar på, om mellemlederen nu også er særligt udsat over for stress som en lus mellem to negle, og give inspiration til, hvordan du kan spotte risikofaktorer og beskyttende faktorer for stress.