Få et overblik over alle vores testværktøjer og lederevalueringer her

Vores analyser og metode er specielt tilpasset erhvervslivet, til brug af ledere i samarbejde med HR-afdelinger. For mens det er HR-afdelingens ansvar at tiltrække nye talenter, så er det lederens ansvar at fastholde dem. Derfor er det nødvendigt at vide, hvad der driver og motiverer medarbejdere og ledere. Den viden kan i opnå igennem vores testværtøjer.

 
 
Billede1_grå.png

Få et hurtigere overblik og en dybere indsigt i dine lederes og medarbejderes potentiale med en personlighedstest

People Test Person er en veldokumenteret personlighedstest, som kan bruges til blandt andet rekruttering, personlig udvikling og værdiskabelse for medarbejdere og ledere. Denne personanalyse giver et detaljeret og nuanceret billede af testtagerens personlighed og adfærd, ved at personlighedstesten afdækker 12 overordnede karaktertræk og i alt 36 underliggende egenskaber. Rekrutterings- og testværktøjet er udviklet over 12 år og bruges af en række nationale og internationale virksomheder.

Hvem
Direktører, ledere og medarbejdere på funktionærniveau og opefter.

Anvendelse
Personlighedstesten benyttes til rekruttering, personlig udvikling samt som ledelsesværktøj, og er selvskreven til virksomheder, der har fokus på præstationsorienterede opgaver.

Målinger
Det er en personanalyse som giver et præcist og nuanceret billede af testtageren, baseret på 12 overordnede karaktertræk og 36 egenskaber.

Ekstra
Personlighedstesten inkluderer målinger på, i hvor høj grad testtageren tager ansvar, har en konstruktiv indstilling og en realistisk vurdering af egne evner.

People Test Person skaber værdi for…

... testværktøjs brugeren
Personlighedstesten sparer tid uden at gå på kompromis med kvaliteten. Testen systematiserer besvarelserne, gør dem overskuelige og finder dermed hurtigt frem til de mest relevante og signifikante egenskaber.

... testværktøjs tageren
People Test Person er en værdifuldt personanalyse til selvindsigt og kortlægning af egne styrker. Personlighedstesten giver indsigt i og skaber bevidsthed om, hvad der driver den enkelte og hvad der skal til for at realisere testtagerens fulde potentiale.               

... virksomheden
Personlighedstesten anvendes af en række C20-virksomheder, samt små og mellemstore virksomheder og af den offentlige sektor. Den afdækker med stor præcision medarbejderes egenskaber og er med til at sikre, at det er personer med de rigtige kompetencer, der bestrider de forskellige ansvarsområder i virksomheden.

Billede2_grøn.jpg

Få en unik indsigt i dine lederes og medarbejderes styrkeområder med en udvidet intelligenstest

People Test Logik er en udvidet intelligenstest, som giver en detaljeret profil af testtagerens intelligens og logiske formåen, inden for otte forskellige områder, samt en beregning af testtagerens intelligensscore. Den samlede intelligensscore giver et billede af, hvorvidt personen er mere eller mindre begavet. De otte forskellige områder siger noget om, hvor personen især adskiller sig fra andre og giver et mere nuanceret billede af personens færdigheder og intelligens, samtidig med, at de afdækker personens evner inden for strategi og problemløsning.

People Test Logik kan med fordel anvendes i kombination med vores personlighedstest.

Hvem
Direktører, ledere og medarbejdere på funktionærniveau og opefter.

Anvendelse 
Denne intelligenstest er ideel til virksomheder, der ud over indsigt i medarbejdernes færdigheder og arbejdsstil, ønsker at identificere deres fulde potentiale gennem større forståelse af deres arbejdsmetoder.

Målinger
Intelligenstesten giver en præcis måling af intelligenskvotient og indsigt i medarbejderens evner i forhold til problemløsning og strategi, baseret på målinger af ni intelligens- og færdighedsparametre.

Ekstra
Færdigheds- og intelligenstesten måler testtagerens indlæringsevne og -metode, samt evne til at bevare overblik og løse komplekse opgaver. People Test Logik er én samlet dybdegående intelligenstest i stedet for flere forskellige, og derved spare du tid uden at gå på kompromis med kvalitet.

People Test Logik skaber værdi for…

... testværktøjs brugeren  
Intelligenstesten viser testtagerens evne til at sætte sig ind i nye opgaver, løse dem effektivt og korrekt, samt forstå komplekse sammenhænge, både på det taktiske og strategiske niveau.

... testværktøjs tageren    
People Test Logik øger indsigt i egne styrker og evner, herunder forholdet mellem ambitioner og kapacitet. Intelligenstesten giver tydelige indikationer på, hvor det bedste match er mellem kompetencer og succeskriterier.

... virksomheden    
Intelligenstesten måler på parametre, der er afgørende for testtagerens bidrag til virksomhedens udvikling. Den giver samtidig et klart billede af, hvor hurtigt, der er et afkast af en investering i en ny medarbejder.

Billede5_grå.png

Skab de bedste forudsætninger for succesfulde teampræstationer

 

People Test Team er et testværktøj til sammensætning og udvikling af High Performance Teams. Testværktøjet kan både bruges til opstarten af et nyt team og til at få allerede eksisterende teams til at fungere optimalt, inden for de givne rammer. På vores certificeringskursus bliver du klogere på, hvordan du sammensætter et velfungerende team. Du lærer også, hvordan man kan håndtere og arbejde med de udfordringer, der typisk opstår, når teammedlemmerne er forskellige.

Hvem

Ledere og medarbejdere på funktionærniveau og opefter.

Anvendelse

People Test Team er et effektivt teamværktøj til optimering af eksisterende teams, såvel som til sammensætning af nye.

Målinger

People Test Team testværktøjet skaber hurtigt et overblik, baseret på målinger i forhold til seks elementære teamroller.

Ekstra

Testværktøjet er en kombination af en nuanceret personlighedstest og en teamtest. People Test Team giver på en nem og overskuelig vis et klart billede af, hvilke egenskaber personen besidder i teamsammenhæng og i hvor høj grad. Ydermere giver den en dybdegående afdækning af teammedlemmernes tolerance og forståelse for hinanden.

People Test Team skaber værdi for…

… testværktøjs brugeren

Testværktøjet giver et enestående indblik i, hvordan teammedlemmerne kommunikerer, og hvad der skal til for at optimere deres samarbejde. Samtidig med giver testværktøjet ledelsen overblik og forståelse for, hvordan der fremadrettet skal rekrutteres til teamet, for at opnå et effektivt og målrettet High Performance Team.

… testværktøjs tageren

People Test Team skaber klarhed over egne ressourcer, og hvorledes de bedst kan bringes til anvendelse i teamet. Derudover giver testværktøjet forståelse for, hvad teammedlemmerne bidrager med og motiveres af. De skaber dermed forudsætningen for et optimalt samarbejde.

… virksomheden

Komplette medarbejdere eksisterer ikke, men et team har potentialet til at blive det. Dette testværktøj giver teamledere en unik indsigt i teamdynamikken. Teamværktøjet præciserer, hvilken type motivation og vejledning, der fører til bedre præstationer og dermed skaber grundlag for High Performance Teams.

Billede4_grøn.jpg

Få et professionelt overblik og klarhed over lederens præstationer og kompetencer

People Test 360° er en professionel 360° måling til lederevaluering og -udvikling. Lederevalueringen giver et dybdegående billede af, hvordan lederen opleves af andre, fra flere niveauer i virksomheden. Lederevalueringen tegner ydermere et nuanceret billede af lederens styrker og svagheder. People Test 360° sammenligner lederens egen præstation med ’best performers’ fra virksomheden.

Hvem

Ledere med medarbejderansvar.

Anvendelse

Testværktøjet er en hurtig og præcis evaluering af en leders præstationer, og dermed et værdifuldt testværktøj for virksomheder, der prioriterer organisations- og lederudvikling højt.

Målinger

Denne lederevaluering giver et præcist og overskueligt billede af præstationer inden for forretnings- og personaleledelse, udvikling, kommunikation og samarbejde. Testværktøjet måler på og tager udgangspunkt i 50 udsagn vurderet af ledere, sidestillede og medarbejdere samt testpersonen selv.

Ekstra

People Test 360° skaber klarhed og giver indsigt i både bevidste, såvel som ubevidste styrker og svagheder inden for vitale ledelseskompetencer.

People Test 360° skaber værdi for…

… testværktøjs brugeren

Det kræver et minimum af forberedelse at gennemføre denne lederevaluering. Den er nem og hurtig at besvare, og den prioriterer tilmed resultater efter relevant og signifikans. Lederevalueringen afdækker kun de mest nødvendige informationer, hvilket giver nemmere adgang til større indsigt om lederen. Det er muligt at benchmarke resultater i forhold til de seneste målinger og virksomhedens øvrige ledere.

… lederen

Denne lederevaluering sætter et spejl op foran lederen, som kaster et ærligt lyst over bevidste, såvel som ubevidste kompetencer og svagheder. Testværktøjet afdækker eventuelle afstande mellem selvopfattelse og omgivelsernes opfattelse af lederen. Ydermere giver den en tydelig indikation af nødvendige udviklingspunkter.

… virksomheden

Med denne lederevaluering får virksomheden et dashboard over lederens kompetencer og dermed et overblik over, hvor der med fordel kan sættes ind i forhold til at styrke organisationen. Lederevalueringen generer præcis viden og indsigt, som bliver håndgribelig gennem flere forskellige rapporteringsmuligheder.

Billede3_grå.png

Et præcist og effektivt testværktøj til medarbejdere på det operationelle niveau

People Test Medarbejder er et testværktøj, der måler både på adfærd og færdigheder. Testen giver et hurtigt og nuanceret overblik over testtagerens adfærd, samtidig med at den måler på helt fundamentale færdigheder.

Hvem

People Test Medarbejder er et testværktøj der er specielt udviklet til detail-, service-, logistik- og produktionsmedarbejdere.

Anvendelse

Testværktøjet er ideelt til rekruttering, personlig udvikling og teamoptimering af medarbejdere i de forskellige brancher.

Målinger

Testværktøjet giver en overskuelig og lettilgængelig personlighedstest. Den er baseret på 11 afgørende personegenskaber og to færdigheder, matematik og sprog.

Ekstra

People Test Medarbejder er en unik test, der kombinerer adfærd, personegenskaber og færdigheder. Testen er let at forstå og måler alene på kompetencer, som er relevante for de arbejdsopgaver, testtageren måtte udføre.

People Test Medarbejder skaber værdi for…

… testværktøjs brugeren

Testværktøjet er hurtigt at gennemføre og give tilbagemelding på. Den er nem at integrere i rekrutteringsprocesserne. Ydermere giver medarbejdertesten et præcist og håndgribeligt billede af testpersonens forventede præstationer.

… testværktøjs tageren

Som test tager, vil man opleve en test, der virkelig er nem at gå til. Testværktøjet afdækker de relevante egenskaber og færdigheder, som højner testtagerens forståelse af egne styrker og svagheder.

… virksomheden

De færreste virksomheder tester medarbejdere under funktionærniveau, og det er selvom at disse medarbejdere har stor betydning for virksomhedens succes og som ofte er ansigtet udadtil. People Test Medarbejder, professionaliserer rekrutteringsprocesserne og understøtter virksomhedens positionering. Derudover giver testværktøjet mulighed for at optimere sammensætning og udviklingen af medarbejderstaben.